Home » Posts tagged with » ptica

Orjen-Bijela gora – potencijalno Natura 2000 područje BiH

U Trebinju je uz aktivno učešće preko 40 sudionika održana prva radionica u procesu  pripreme prijedloga plana upravljanja za područje prirode Orjen-Bijela gora. Područje je jedno od tri pilot područja, odabrana od strane domaćih i internacionalnih stručnjaka projekta „Podrška za provođenje Direktive o pticama i Direktive o staništima u BiH“. Preko rada u grupama identificirali […]