Home » Posts tagged with » reptil

Zbog globalnog zagrijavanja sisavci manji, a gmazovi veći

Globalno zagrijavanje pogoduje smanjivanju sisavaca i povećavanju gmazova, pokazalo je američko istraživanje po kojem bi se povijest mogla ponoviti i Zemljom bi kao prije više desetaka miliona godina mogle puzati orijaške zmije i kasati minijaturni konji, prenosi američka mreža NBC. – Vidite da se veličina tih životinja mijenja s klimom – kaže Jonathan Bloch, paleontolog […]