Home » Posts tagged with » ribe

Gdje su nestale endemske vrste riba u Livanjskom polju

U posljednjih pola godine rađeno je terensko istraživanje Livanjskog polja i utvrđeno da su od pet endemskih vrsta riba pronađene samo dvije. Terensko istraživanje je provedeno u okviru projekta Uspostavljanje temelja za održavanje slatkovodne bioraznolikosti u Livanjskom polju i Buškom jezeru, izrade ribarske osnove i monitoringa kvalitete voda. “Livanjsko polje, najveće krško polje na svijetu […]