Home » Posts tagged with » Sadam Hussein

30. 12. – Dogodilo se na današnji dan – Tokom 2015. godine u Evropu su brodovima stigla 1.000.573 izbjeglica i migranta, od čega je 844.176 došlo u Grčku, a 152.700 u Italiju. Kopnom u Evropu je došlo još 34.215 osoba.

1691. – Umro je engleski hemičar i fizičar Robert Boyle, koji je otkrio zakon o odnosu pritiska i zapremine kod gasova i prvi utvrdio razliku između smješe i hemijskog jedinjenja. 1803. – U sastav SAD ušla je dotadašnja francuska kolonija Louisiana, koju je ranije iste godine – pritisnut finansijskom oskudicom – francuski car Napoleon Prvi […]