Home » Posts tagged with » Stjepan Grad

Blagaj – Stjepan Grad

Srednjevjekovno zdanje – Stjepan grad, nastalo na kasnoantičkoj utvrdi ponad Blagaja je bio jedan od najvažnijih gradova u zemlji Kosača. Stari grad Blagaj (Bona, Stjepan-grad) je sagrađen na najistaknutijem mjestu visokog i teško pristupačnog kraškog brda, na 310 m nadmorske visine i iznad vrela rijeke Bune od kojeg je udaljen 266 m. Ovaj grad je […]