Home » Posts tagged with » Termoelektrane

Termoelektrane u BiH ponovno rekordni zagađivači

U izvještaju se pored ostalog pojašnjava da ukupne emisije sumpor dioksida (SO2) iz termoelektrana na ugalj u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji su u 2019. godini opet bile čak šest puta više nego što je dozvoljeno. Dvije godine nakon što su države zapadnog Balkana morale uskladiti emisije iz termoelektrana na ugalj s […]