Home » Posts tagged with » TK

Tuzlanski kanton: Zabilježen porast dolaska stranih turista

Po riječima ministra trgovine, turizma i saobraćaja TK Mirsada Gluhića broj dolazaka stranih turista na područje TK u porastu je u odnosu na domaće posjetitelje. Domaći posjetioci su ostvarili 28.38 posto više noćenja, dok su stranci ostvarili 11,78 posto više noćenja nego u 2014. godini, navodi Gluhić. Više od jedne četvrtine noćenja domaćih turista ostvarenih […]

Milionska šteta na zgradi Vlade TK-a

Vlada Tuzlanskog kantona je razmatrala procjenu štete na zgradama Općine Tuzla i Sodaso u kojoj je bila smještena kantonalna vlada, a koje su stradale u protestima početkom februara ove godine. – Mi po Zakonu o zaštiti i spašavanju imamo obavezu da u svim prilikama, kada se događaju prirodne i druge nesreće, vršimo procjenu štete na […]

Read More

Više nema razloga da se slavi 1. maj kao Praznik rada

Na sastanku su radne grupe Plenuma građanki i građana TK-a podnijele izvještaje o prijedlozima zahtjeva koji su upućeni Vladi Tuzlanskog kantona. Radna grupa za finansije je navela da zahtijeva da se onemogući realizacija sredstava za troškove koji nisu planirani budžetom, te da se time spriječi kršenje zakona o budžetima i zakona o izvršenju budžeta. Također, […]

Read More