Home » Posts tagged with » višak oružja

Crna Gora ima 3.705 tona viškova oružja

U vojnim skladištima Crne Gore se nalazi 3.705,59 tona viškova oružja starog od 20 do 50 godina, što je jedan od većih sigurnosnih rizika te zemlje. Briga države i dalje je 1.671,60 tona prodanog naoružanja, jer ih kupci ne preuzimaju. Da višak naoružanja predstavlja jedan od većih sigurnosnih rizika Crne Gore prepoznalo je Ministarstvo odbrane […]