Home » Posts tagged with » zagađenje Sarajevo

KS: Zbog zagađenja zraka ponovo proglašena epizoda “Pripravnost”

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor, na osnovu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo i izmjena i dopuna Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, proglasilo je epizodu “Pripravnost” povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku (čvrstih čestica – PM10). “Razlog je činjenica da je mjerenjem na […]