Home » Posts tagged with » zaposleni

U FBiH zaposlene 435. 644 osobe

U Federaciji BiH u novembru 2012. godine bile su zaposlene 435.644 osobe, a najviše ih je radilo u prerađivačkoj industriji – 83.871. Prema pokazateljima Federalnog zavoda za statistiku, najmanje uposlenih bilo je u ribarstvu – 152 i ukupan broj zaposlenih u novembru manji je za 0,04 posto u odnosu na mjesec ranije. U odnosu na […]

RS: Smanjen broj zaposlenih u privredi

Prema podacima statistike rada, ukupan broj zaposlenih u martu ove godine u Republici Srpskoj bio je 237.520 što je u odnosu na septembar prošle godine manje za 0,2 posto, a u odnosu na mart 2011. manje za jedan posto. Očekivano, pad broja zaposlenih zabilježen je u realnom sektoru. Posmatrano po područjima djelatnosti, do smanjenja broja […]

Read More