Home » Posts tagged with » Zaštićena područja

Zaštićena područja bez zaštite

Nekontrolisane eksploatacije, privatni interesi i nedovoljna briga nadležnih ustanova ugrožavaju zaštićena prirodna dobra u Bosni i Hercegovini. Usred kamenoloma u Ljubačevu, skrivena iza bagera, kamiona i dampera čiji se tragovi presijecaju na prašnjavoj zemlji, nalazi se istoimena pećina. Ko ne zna, teško bi mogao naslutiti da je riječ o zaštićenom području jer su radovi u […]