Home » Posts tagged with » zatvorenici

Zatvorenici izdržavaju kazne društveno-korisnim radom

Alternativnom krivično-pravnom sankcijom rad za opće dobro počiniocima krivičnih djela, za koja je predviđena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, omogućena je zamjena zatvorske kazne za društveno-korisni rad u trajanju od deset do devedeset radnih dana. U Bosni i Hercegovini ova mogućnost nije dovoljno iskorištena, a kao dobar primjer može poslužiti Unsko-sanski kanton (USK) […]

Bivša šefica MI5: Nismo znali za mučenje zatvorenika

Eliza Manningham-Buller, koja je na čelu britanske obavještajne službe bila od 2002. do 2007., kaže da su Amerikanci izmišljali različite laži da bi od svojih saveznika krili činjenicu da zarobljenike ispituju mučenjem. Prva specijalistica za protuterorizam na čelu britanske obavještajne službe MI5, danas barunica Maningham-Buller i zastupnica u Domu lordova, izjavila je da je za […]

Read More