Home » Posts tagged with » Zavod za zapošljavanje

Zavodi za zapošljavanje u BiH rascjepkani, skupi i neefikasni

Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine za pridruživanje Evropskoj uniji za 2011. godinu ukazuje na to da je malo urađeno na preustroju tržišta rada te da problem nezaposlenosti ostaje neriješen. O tome su predstavnici Delegacije EU u BiH Natalia Dianiskova i Džemal Hodžić razmijenili stajališta sa grupom bh. novinara. Jedan od glavnih problema je veliki […]