Home » Posts tagged with » žrtve silovanja

Žrtve silovanja u ratu traže pravdu

Kako ublažiti stigmatizaciju preživjelih žrtava seksualnog nasilja u ratu? Ovo je problem s kojim se svakodnevno suočava između 20 i 50 hiljada žrtava silovanja i seksualnog zlostavljanja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Njihova su prava nejednaka, nema zakona na državnom nivou kojim bi bili zaštićeni, nemaju pristup pravdi i reparaciji. Sve ovo bi se […]