Treći energetski samit od 4. do 6. aprila u Neumu

Treći energetski samit u Bosni i Hercegovini bit će održan od 4. do 6. aprila u Neumu.

Neum

Neum

Najavili su ga projekt Američke agencije za međunarodni razvoj – Investiranje u sektor energije (USAID EIA) i Njemačko društvo za međunarondu saradnju (GIZ), u okviru projekata “Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH” i “Poticanje energetske efikasnosti u BiH”.

Samit će, kako se navodi, biti nastavak dijaloga ključnih aktera u energetskom sektoru u BiH s ciljem unapređenja regulatornog okvira, otklanjanja prepreka za investiranje i stvaranje povojnijeg tržišno orijentiranog ambijenta. Neke od tema će se odnositi na budućnost tržišta električne energije, tržišno planiranje u sektoru malih hidroelektrana, potencijal tržišta energetske efikasnosti, zajednički program za bioenergiju i reforme šema poticaja za obnovljive izvore energije.

Ove godine, na samitu se očekuje učešće brojnih partnera iz državnih i entitetskih ministarstava, općina, elektroprivrednih preduzeća, privrednih komora, malih i srednjih preduzeća, nevladinih organizacija, predstavnika energetskog sektora, parlamentaraca, univerziteta i drugih međunarodnih organizacija i donatora koji djeluju u sektoru.

Treći po redu energetski samit organiziran je pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

Posted by on 2017-04-03. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login