U BiH 13 posto ispitanih ne zna za Zakon o zaštiti potrošača

potrošačiPostaknuti svjetskim danom potrošača koji se u svijetu obilježava 15. marta, agencija GMS d.o.o. je od 10. do 29. februara provela istraživanje koje tretira zakon o zaštiti potrošača, kao i nivo zadovoljstva građana BiH pruženom kvalitetom usluge u našoj zemlji.
Istraživanje je provedeno metodom face to face i obuhvatilo je 105 ispitanika, saopćeno je iz GMS-a.

Pitanja su tretirala nivo informiranosti građana BiH o postojanju zakona o zaštiti potrošača, koliko se građani pozivaju na ovaj zakon, te na koncu koliko su zadovoljni kvalitetom usluge u različitim djelatnostima u BiH.

Od ukupnog broja ispitanika 87 posto je upoznato o postojanju zakona o zaštiti potrošača dok 13 posto ne zna da postoji taj zakon.

Nivo poznavanja zakona o zaštiti potrošača ispitanici su ocijenili s 85 posto “znam ponešto o zakonima potrošača i njihovim pravima”, dva posto “jako dobro poznaju sam zakon i njegova tumačenja”, dok 13 posto “ne poznaje ništa o tome”.

Istraživanje pokazuje da bh. potrošač i nije u potpunosti pasivan jer ih se ipak 68 posto žali na loše dobijenu uslugu, no njihova reakcija ne ide do implementacije samog zakona jer samo 13 posto ispitanika se pozove na zakon o zaštiti potrošača.

Ispitivanje pokazuje i da bh. potrošač nije spreman ni na upućivanje komplimenata i zahvale kada mu je pružena izvrsna usluga jer to čini njih samo 46 posto.

Na pitanje “Koji su Vama subjekti poznati, a koji se bave zaštitom potrošača u Bosni i Hercegovini?” 36 posto ispitanika je odgovorilo “Udruženje potrošača”, 27 posto “Inspekcijski i drugi organi u skladu sa zakonom”, devet posto “Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa”, osam posto “Ombudsmen za zaštitu potrošača BiH”, šest posto “Vijeće ta zaštitu potrošača BiH i Ured za konkurenciju i zaštitu potrošača u FBiH i RS-u”, četiri posto “Obrazovne institucije i mediji”, tri posto “Nadležni organi entiteta i Brčko Distrikta BiH” dok tri posto bh. građana su naveli kao “Ništa od navedenog”.

Od ukupnog broja ispitanika 77 posto smatra da je najprihvatljivi način informiranja zakona o zaštiti potrošača putem sredstava javnog informiranja (TV,radio, štampa), 20 posto specijalna publikacija za obrazovanje potrošača i tri posto putem kurseva,seminara i savjetovanja.

Građanima je postavljeno pitanje i kojom ocjenom bi ocijenili dobijenu kvalitetu uslugu u različitim djelatnostima na skali od 1 do 5 ako je (1-veoma loše, 2-loše,3-niti dobro niti loše, 4-vrlo dobro, 5- odlično).

Zadovoljstvo usluge u finansijskim institucijama ocijenjeno je kao najbolje i to ocjena 3,49 (niti dobro niti loše), dok su zdravstvene institucije ocijenjene najnižom ocjenom 2,31 (loše).

Na upit da li znaju kome da se obrate za lošu uslugu dobijenu u državnim i zdravstvenim institucijama 82 posto ispitanika je odgovorilo da ne zna.

Potrošači u BiH koji žele da putuju u aranžmanu turističkih agencija prilikom sklapanja ugovora s agencijom njih 59 posto nije upoznato o ugovoru koji sadrži sve odredbe iz programa, prospekata ili kataloga destinacije koju žele posjetiti kao i njih 52 posto ne dobije potrošačku potvrdu o putovanju koja mora sadržavati osim cijene, uvjeta plaćanja i ostale podatke o putovanju (odredište, vrsta pijevoznog sredstva, smještaj, ishrana, plan putovanja, broj dana i noćenja u aranžmanu).

Kada je u pitanju poštivanje zakona od tržišnih sudionika, ispitanici tvrde da ih je 68 posto svjedočilo nepoštivanju odredbi zakona o zaštiti potrošača prilikom kupovine proizvoda/usluga.

Jako mali broj ispitanika se okoristilo ovim zakonom njih 13 posto od kojih je 15 posto u potpunosti riješeno od nadležnih organa.

Na upit o visini zakonskih sankcija u slučaju nepoštivanja zakona o zaštiti potrošača 54 posto ispitanika smatra da su sankcije blage, dok njih 46 posto smatra da same kazne u slučaju nepoštivanja zakona i nisu preblage.

Generalno posmatrajući nivo kvalitete usluge u BiH je na niskom nivou te samim tim 68 posto ispitanika se našlo u situaciji gdje je došlo do nepoštivanja zakona prilikom kupovine nekog proizvoda/usluge, navodi se u saopćenju.

Posted by on 2012-03-15. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login