U BiH i dalje ograničen pristup informacijama

 Transparency International

Transparency International

Pristup informacijama i dalje je ograničen – konstatirao je Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) u povodu 28. septembra, Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama.

TIBiH je sačinio analizu na osnovu zahtjeva upućenih institucijama u BiH tokom 2013. godine, s ciljem utvrđivanja nivoa primjene zakona o slobodi pristupa informacijama od strane institucija na različitim nivoima.

Kako se navodi u saopćenju, TI BiH je u prvoj polovini 2013. uputio 77 zahtjeva za pristup informacijama pozivajući se na zakone o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti u BiH.

Svi zahtjevi su podnošeni po prijavama građana koje su upućene Centru za pružanje pravne pomoći TI BiH, a u kojima su se građani žalili na nemogućnost ostvarivanja prava na pristup informacijama pred javnim organima.

Od ukupno 77 zahtjeva za pristup informacijama, 54 odgovora institucija su zaprimljena u okviru Zakonom predviđenog roka od 15 dana, što predstavlja poboljšanje u odnosu na prethodne godine.

TI BiH je uputio 23 urgencije zbog nepostupanja po zahtjevima za pristup informacijama u okviru zakonskog roka, nakon čega je 11 institucija dostavilo odgovore, a u tri slučaja TI BiH je ulagao žalbe zbog “šutnje administracije“.

”Iako je primijetan pomak u dostavljanju informacija, javni organi i dalje ne dostavlja odgovore u formi propisanoj zakonom, što građane ostavlja bez pravnog lijeka, odnosno mogućnosti žalbe, te na taj način produžava postupak pristupa informacijama”, naglašava TI BiH.

Također, TI BiH je tokom 2013. podnio sedam tužbi protiv javnih organa zbog neprimjenjivanja ili pogrešne primjene instituta ispitivanja javnog interesa.

”Institucije u velikom broju slučajeva odbiju pristup informacijama podvodeći ih pod izuzetke, iako su dužne prvo provesti test javnog interesa, pa tek onda, eventualno, mogu uskratiti pristup infomacijama na osnovu izuzetaka. Javni organi često ne prave ni razliku između informacije i ličnog podatka, te zaštitu ličnih podataka stavljaju ispred Zakona o slobodi pristupa informacijama” – stoji u saopćenju.

Tokom 2013. TI BiH je dobio četiri upravna spora koja je započeo proteklih godina, a koja su se odnosila na primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama.

U tri slučaja radilo se o sporovima zbog “šutnje administracije“ i to od strane Ministarstva finansija i Ministarstva unutrašnjih poslova RS, koji su odbili dostaviti podatke o broju zaposlenih državnih službenika, i Vlade RS koja nije dostavila informaciju po kojem osnovu su “Nezavisne novine“ kao d.o.o. dobile 50.000 KM iz stavke “tekući grantovi neprofitnim organizacijama“.

Nadležni Okružni sud u Banjoj Luci je u sva tri slučaja donio presude u korist TI BiH, a presude su izvršene, te su TI BiH kao tužiocu od strane tuženih organa nadoknađeni troškovi upravnog spora.

Četvrti spor, koji je također okončan presudom u korist TI BiH vezan je za tužbu koju je TI BIH podnio protiv Ministarstva unutrašnjih poslova RS zbog pogrešne primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama.

”Iako je vidljiv napredak institucija u dostavljanju odgovora na tražene informacija, i dalje ostaje problem proizvoljnog tumačenja zakonskih odredbi, zloupotrebe izuzetaka i neprovođenja testa javnog interesa. Ostaje i problem neusaglašenog zakonskog okvira na državnom i entitetskom nivou, posebno po pitanju uvođenja prekršajnih odredbi, a u BiH još uvijek nije dovoljno razvijena svijest institucija o važnosti prava na pristup informacijama, kao jednog od osnovnih ljudskih prava i preduslova za odgovorno postupanje javnih institucija” – zaključuje TI BiH.

Posted by on 2013-09-28. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login