U Kantonu Sarajevo štampano 18.000 elektronskih zdravstvenih kartica

Sarajevo
Sarajevo

U Kantonu Sarajevo dosad je štampano 18.000 elektronskih zdravstvenih kartica koje se izdaju u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja, a namijenjene su određenim kategorijama osiguranika, prije svega RVI i penzionerima.

Realizirano je to u okviru pilot projekta elektronske zdravstvene kartice kojim je planirana distribucija 20.000 elektronskih zdravstvenih kartica određenim kategorijama osiguranika.

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Agenciji FENA kažu da bi uvezivanje zdravstvenih ustanova, na svim nivoima zdravstvene zaštite sa Zavodom zdravstvenog osiguranja KS trebalo znatno olakšati posao ljekara, a uvođenje elektronskih zdravstvenih kartica pacijentima omogućiti liječenje bez suvišnih procedura.

“Na taj način naši osiguranici moći će koristiti usluge odabranog ljekara bez odlaska u poslovnice Zavoda zdravstvenog osiguranja radi ovjere zdravstvene legitimacije”, navodi saradnica za informiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Ernesa Zornić.

Distribuirane elektronske kartice, u početnoj fazi, moći će se koristiti na određenim lokalitetima na kojima su osigurani odgovarajući tehnički uvjeti.

To je šest klinika Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo, Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, sve ambulante domova zdravlja Centar, Stari Grad, Novi Grad i Novo Sarajevo uključujući centralne punktove, centralni punkt Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, te MUP-a, Zavod za medicinu rada i Zavod za zaštitu žena i materinstva – centralni objekt.

Zornić navodi da u zdravstvenim ustanovama koje nemaju osigurane uvjete za primjenu elektronskih kartica, osiguranici koji ih posjeduju, status osiguranog lica dokazuju pokazom kartice uz ličnu kartu.

“Postojeće zdravstvene knjižice i dalje su važeće za osiguranike koji nisu dobili novu elektronsku zdravstvenu karticu u okviru Pilot projekta”, ističe Zornić.

Zavod zdravstvenog osiguranja KS u septembru prošle godine počeo je s implementacijom pilot projekta elektronske zdravstvene kartice. U KS-u ima oko 424.000 osiguranih lica i za sve njih će biti urađene elektronske zdravstvene kartice.

Elektronska zdravstvena kartica izgleda kao kreditna kartica i vrhunski je način zdravstvene evidencije. Sadrži osnovne podatke o osiguraniku Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i umnogome će olakšati kako pacijentima, tako i ljekarima. Na taj način trajno bi trebalo da bude riješen problem gužvi u zdravstvenim ustanovama.

Iz Zavoda ističu i to da je za ovu godinu planiran nastavak informatizacije zdravstva i uvezivanje zdravstvenih ustanova na svim nivoima zdravstvene zaštite kao jedne od ključnih, dugoročnih i strateških mjera koja će dovesti do povećanja kontrole, veće efikasnosti i sveukupnog podizanja kvalitete zdravstvenih usluga, na zadovoljstvo korisnika i zdravstvenih djelatnika u Kantonu Sarajevo.

“Informatizacija u zdravstvu jedan je od strateških ciljeva zdravstvenog sistema čija će realizacija donijeti niz prednosti za rad ljekara, pacijente, te osigurati racionalniju potrošnju ograničenih sredstava zdravstvenog osiguranja”, navodi Ernesa Zornić.

Posted by on 2014-01-27. Filed under Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login