U Srbiji svaki 3. stranac milioner

milionerSkoro svaki treći stranac koji ima radnu dozvolu u Srbiji je milioner. Poreskoj upravi su 852 strana državljanina prošle godine predala zahtjeve za oporezivanje prihoda, jer su za 12 mjeseci zaradili više od dva miliona dinara.

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, radnu dozvolu za poslovni angažman u Srbiji u 2013. godini su dobila 2.784 stranca.

Najveći broj radnih dozvola izdat je Rusima, Kinezima, Turcima, Rumunima, Bosancima, Njemcima i Grcima, pišu “Večernje novosti”.

“Državljani Ruske Federacije se najčešće zapošljavaju u NIS ‘Gaspromu’, ‘Lukoilu’ i drugim kompanijama i bankama koje su osnovali u Srbiji”, objašnjava Boško Latković, načelnik Odeljenja za sprovođenje međudržavnih sporazuma i naknada, u NSZ.

“Uglavnom rade na menadžerskim i upravljačkim mestima u okviru svojih kompanija. Državljani Kine rade u trgovinama i restoranima sa tradicionalnom kuhinjom, državljani Turske su bili angažovani u velikom broju na izgradnji Ambasade SAD u Beogradu, ali i kao rukovodioci i menadžeri predstavništava određenih pravnih subjekata u Srbiji”, kaže on.

Latković priča da Rumuni najčešće rade u pograničnom dijelu kao zemljoradnici i rudari, a na istim poslovima su angažovani i Bosanci.

Što se tiče državljana zemalja članica EU, najviše radnih dozvola se izda državljanima SR Njemačke, Italije, Austrije i Grčke, kaže načelnik.

“Oni rade kao menadžeri u predstavništvima u okviru svojih kompanija u Srbiji, kao inženjeri u fabrikama koje su ovde otvorili, kao i na rukovodećim poslovima u bankama”, kaže Latković.

Zapošljavanje stranaca u Srbiji uređeno je Zakonom o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima. Njime je propisano da strani državljanin može zasnovati radni odnos ako ima odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova – odjeljenja za strance, za stalno nastanjenje, odnosno za privremeni boravak i ako dobije radnu dozvolu od NSZ.

“Stranci imaju isti status kao i domaći državljani i sva prava i obaveze po osnovu rada i zapošljavanja Kako Nacionalna služba za zapošljavanje izdaje radne dozvole za zasnivanje radnog odnosa, to zapravo znači da svi stranci koji su radno angažovani u Srbiji na drugi način ne moraju imati radnu dozvolu već samo odobrenje o privremenom boravku koje izdaje Uprava granične policije Republike Srbije. Prema procenama NSZ, u Srbiji je radno angažovano skoro trostruko više stranih državljana od broja izdatih radnih dozvola”, navodi Latković.

Zahtjev za izdavanje radne dozvole strancu podnosi poslodavac i obavezan je da detaljno obrazloži potrebu za zapošljavanjem. Filijala NSZ može odbiti zahtjev poslodavca za izdavanje radne dozvole, ako na evidenciji NSZ ima nezaposlenih državljana Srbije koji ispunjavaju uslove koje je taj poslodavac propisao, odnosno, koji imaju isti stepen stručne spreme, znanja i vještine kao i taj strani državljanin.

Ovo predstavlja mjeru zaštite tržišta rada u RS i nezaposlenih koji su duže vrijeme na evidenciji NSZ i koji su dugoročno nezaposleni.

Postoje uslovi pod kojima stranac može raditi i bez radne dozvole.

“Ako je upućen u Srbiju u organizacioni deo inostrane kompanije u kojoj je zaposlen, tada je stranac obavezan da podnese zahtev za dobijanje boravišne dozvole kod MUP, koja mu služi i kao poslovna dozvola”, objašnjava Latković.

“I ukoliko obavlja određene stručne poslove koji su predviđeni međunarodnim ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji, koji je Srbija potpisala sa nekom drugom državom ili stranom kompanijom i u slučajevima kada poslodavac zaključi ugovor o vršenju privremenih i povremenih poslova sa strancem, na period do tri meseca”, ističe sagovornik “Novosti”.

Posted by on 2014-02-05. Filed under Region, Svijet. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login