U srcu zaštićenog područje izgrađene dvije male hidroelektrane

MHE Botašnica Ušće i MHE Rujevica na području Zeničko-dobojskog kantona izgrađene su u srcu zaštićenog područja, objavila je Eko akcija.

MHE
MHE

Iako se u dozvoli za rad koju je izdao FERK za oba postrojenja navodi da se posebna pozornog treba posvetiti zaštiti okoliša i osiguranju trajne kontrole utjecaja na okoliš, do sada se nije pokrenuo niti jedan postupak za oduzimanje dozvole za rad, unatoč mnogim dokazima koji potvrđuju štetnost djelovanja postrojenja malih hididroelektrana i njihovu ekonomsku neisplativost, posebno postrojenja čiji rad trajno utječe na ciljeve očuvanja i cjelovitosti zaštićenog područja.

Eko akcija upozorava da je umjesto provođenja postupka za oduzimanje dozvole za rad koje je izdao FERK, odobreno produženje istih i to na period do 2029. godine.

Što se tiče okolinskih dozvola za ove male hidroelektrane, njih je izdao Zeničko-dobojski kanton, bez prethodnog pregleda zaštićenih i evidentiranih prirodnih vrijednosti i predstavljanja ekološkog značaja skupa sa ocjenom stanja ovog područja. Rad ovih malih hidroelektrana narušio je odvijanje prirodnih procesa i onemogućava održivo korištenje prirodnog dobra rijeke Gostović. Iako se u dozvolama i dostupnoj dokumentaciji navodi neophodno biološki minimum, na fotografjiama je evidentno da je riječno korito ispod vodozahvata u potpunosti suho.

Umjesto da se radi na pronalaženju mehanizama koji će trajno očuvati cjelovitost područja ove ekološke mreže, 2019. godine u pogon je puštena još jedna mala hidroelektrana Kamenica čiji rad će dodatno utjecati na ocjenju stanja ovog lokaliteta.

Posted by on 2021-03-03. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login