Uloguj se i ti na ‘Ulični fejsbuk’!

KarAKTerKarAKTer – Neformalna  grupa mladih aktivista iz BiH organizuje javnu akciju ‘Ulični fejsbuk’ u subotu, 25. maja, od 12 do 15 sati, na Trgu Krajine u Banjoj Luci.

U sklopu ‘Uličnog fejsbuka’, svi posjetioci će moći javno iznijeti svoje stavove, pozitivne ili negativne, te objaviti ih na veliki ‘fejsbuk zid’.

Imat će i mogućnost da upišu svoj mail na karAKTernu mailing listu. Sve objave i mail-ovi ulaze u bazu podataka mladih kako bi usmjerile buduće djelovanje ove aktivističke mreže.

Građanima će biti ponuđena anketa o promjeni u društvu koju bi željeli da vide. Njih treba da se pita, a ovako će znati da ih neko sluša.

Cilj ‘Uličnog fejsbuka’ je ohrabrivanje mladih da progovore javno.

‘Ovako ćemo podstaći sugrađane na razgovor i razmišljanje o bitnosti njihovog učešća u društvu. Niko nije sam!’,izjavili su aktivisti_kinje grupe KarAKTer.

Više informacija o njima potražite na www.karakter.ba.

Posted by on 2013-05-24. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login