Univerzitet u Sarajevu: Promocija doktora nauka

Univerzitet, Sarajevo

Univerzitet u Sarajevu

UNIVERZITET U SARAJEVU

REKTOR – PROMOTOR prof. dr. Faruk Čaklovica poziva vas da prisustvujete

P R O M O C I J I DOKTORA NAUKA / ZNANOSTI

Četvrtak, 26. januar 2012. godine u 13,00 sati Svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu Obala Kulina bana 7/II

D O K T O R A N T I

Na čast DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
Mr. MURIS IBRALIĆ
Mr. ŠUKRIJA ĐOZIĆ
Mr. ENES ŠAČIĆ
Mr. NERMINA BEŠLIĆ
Mr. ENISA HODŽIĆ

Na čast DOKTORA POLJOPRIVREDNIH NAUKA
Mr. SABINA OPERTA

Na čast DOKTORA ISLAMSKIH NAUKA
Mr. AHMED ADILOVIĆ

Na čast DOKTORA PRAVNIH NAUKA
Mr. EDIN HALAPIĆ

Na čast DOKTORA POLITOLOŠKIH NAUKA
Mr. AHMET ALIBAŠIĆ

Na čast DOKTORA ŽURNALISTIČKIH NAUKA
Mr. DENIS ZAIMOVIĆ

Na čast DOKTORA PSIHOLOŠKIH NAUKA
Mr. DŽENANA HUSREMOVIĆ

Posted by on 2012-01-25. Filed under Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login