Univerzitet u Sarajevu promovirao 10 doktora nauka

Sarajevo, UniverzitetRektorat Univerziteta u Sarajevu danas je promovirao 10 doktora nauka farmaceutskog, medicinskog, stomatološkog, kriminalističkog, odgojnog te fakulteta nauka sporta i tjelesnog odgoja.
Na čast doktora farmaceutskih nauka promovirani su: Jasenka Miljuš, ekonomskih Denis Poljak i Biljana Rađenović, medicinskih Ksenija Miladinović i Naser Nabil, stomatoloških Nina Marković i Amra Arslanagić-Muratbegović, odgojnih Maja Cindrić, kriminalističkih Muamer Kavazović te nauke sporta i tjelesnog odgoja Izet Bajramović.

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Faruk Čaklovica je kazao da su doktori nauka danas potrebniji našim institucijama, u projektima izgradnje naučnoistraživačkih kapaciteta, njihovo prisustvo je neophodno i predstavlja faktor stabilnosti bh. društva u cjelini.

“Za svoj preobražaj, materijalni i duhovni, čovječanstvo ima da zahvali u prvom redu nauci, naučnom stvaralaštvu i istraživanju, jer bez nauke ne može biti ni blagodati naroda, a ni naroda u pravom smislu riječi”.

Do sada je na Univerzitetu u Sarajevu završilo 160.000 diplomanata, 4.128 magistara te 2.545 doktora nauka.

“Obrazovanje je jedino naše oružje, imamo vrlo pametne mlade ljude i mi trebamo da uspostavimo strategiju daljeg akademskog razvijanja i napredovanja , a kapital BiH leži u obrazovanju i akademskom nastavku karijere i to je naša pamet i naša budućnost”, rekao je danas promovirani kanidat medicinskih nauka dr. Naser Nabil.

Posted by on 2011-11-17. Filed under Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login