Upisanih osnovaca manje za 3,7 posto

školaAgencija za statistiku BiH objavila je konačne podatke po kojima je u nastavni proces bilo uključeno 24.227 nastavnika, od čega 70,4 posto žena.

U 309 srednjih škola u BiH upisano je 166.662 učenika, što je u odnosu na prehodnu školsku godinu više za 3.378 učenika ili 2,1 posto, dok je nastavu držalo 13.043 prosvjetnih radnika, od čega su 7.639 žene ili 58,6 posto.

U zimski semestar te akademske godine upisano je 116.567 studenata, od toga je 102.443 studenta upisano na sve godine studija, a 14.124 su apsolventi.

U BiH je u 2012. godini diplomiralo 18.365 studenata, što je za 2,3 posto više u odnosu na školsku 2011. godinu, a od ukupnog broja diplomiranih studenata 60,4 posto su studentice.

U školskoj 2012./2013. godini u BiH ukupno je bilo 243 predškolske ustanove sa 18.817 djece, a u odnosu na prethodnu školsku godinu broj predškolskih ustanova je veći za 8,9 posto, broj djece povećan je za 8,8 posto, a broj zaposlenih za 4,3 posto.

Posted by on 2013-12-12. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login