Uskoro rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije na Soukbunaru

Soukbunar

Soukbunar

U okviru realizacije projekta sanacije klizišta na lokalitetu Soukbunara Općina Centar je iz svog budžeta izdvojila gotovo 430.000 KM za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Jusufa Tanovića i Vefika Karabdića.

Realizator projekta je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, koji je nakon provedene tenderske procedure angažovao za izvođača radova firmu Unigradnja d.d. Sarajevo. Prema odredbama potpisanog ugovora, rok za završetak rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u pomenute dvije ulice je 120 dana.

“Za nesmetan početak radova je potrebno da izvođaču budu isporučene naručene kanalizacione cijevi, nakon čega će tokom naredne sedmice započeti rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže”, kazao je Damir Ferizović iz Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Na osnovu glavnog projekta, kojeg su uradili stručnjaci KJKP Vodovod i kanalizacija, duž ulice Jusufa Tanovića, koja administrativno pripada Mjesnoj zajednici Soukbunar, planirana je zamjena dotrajalih kanalizacionih cijevi, odnosno postavljanje po 450 metara cijevi za fekalnu i kišnu kanalizaciju, koja će biti spojena na gradsku mrežu.

Nakon toga je planirana zamjena postojeće vodovodne infrastrukture, odnosno postavljanje 220 metara novih vodovodnih cijevi. Za rekonstrukciju kanalizacije u ovoj ulici Općina Centar je izdvojila 201.234 KM, a za novu vodovodnu mrežu 65.316 KM.

Za realizaciju i nadzor projekta sanacije klizišta na lokalitetu Soukbunara je zadužen Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, na osnovu potpisanog ugovora sa Općinom Centar kao investitorom. U ime Općine Centar ugovor je potpisao načelnik Dževad Bećirević, dok je u ime Zavoda pomenuti dokument potpisala Ljiljana Pelidija, direktorica Zavoda.

Posted by on 2013-09-14. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login