Više od 1.500 poziva upućeno je ka Plavom telefonu tokom 2016. godine

nasilje, djecaSavjetodavnu liniju najviše pozivaju djeca između 10 i 18 godina, dok roditelji traže savjet kada primijete zabrinjavajuće ponašanje djeteta, te ne znaju kome da se obrate i kako da reagiraju.

Više od 1.500 poziva upućeno je ka Plavom telefonu tokom 2016. godine. Pozivi su se najčešće ticali nasilja i zlostavljanja, kao i problema u porodičnim ili odnosima sa vršnjacima.

“Pored djece, mladih i roditelja kojima je potreban savjet i podrška, Plavi telefon zvale su i osobe koje imaju informaciju da dijete ne odrasta u zdravom okruženju i da je žrtva zlostavljanja ili nasilja”, rekli su iz Udruženja Nova generacija iz Banja Luke, u sklopu kojeg djeluje ova savjetodavna linija za djecu i mlade.

U 2016. godini bilo je ukupno 15 prijava nasilja, a u tim slučajevima je tim Plavog telefona djetetu pružio psihičku podršku, obavijestio nadležne institucije o situaciji, te insistirao na hitnom postupanju.

“Najbolji ishod je kada dobijemo povratnu informaciju od institucija u kojoj se jasno vidi da su preduzeli smislene korake za rješavanje problema, i kada nas nastave naknadno izvještavati o slučaju u kom se dijete nalazi. Ipak, dešava se da institucije ne urade svoj posao adekvatno i ne riješe situaciju u kojoj se dijete nalazi, zbog čega savjetnici ove linije naglašavaju da je važno iznova zvati Plavi telefon, kako bi imali osnova da ponovo reaguju prema nadležnima”, ističu iz Udruženja Nova generacija.

Savjetodavnu liniju najviše pozivaju djeca između 10 i 18 godina, dok roditelji traže savjet kada primijete zabrinjavajuće ponašanje djeteta, te ne znaju kome da se obrate i kako da reagiraju.

Plavi telefon pokrenut je u februaru 2013. godine i od tada na ovoj liniji volontira dvadesetak savjetnika koji su obučeni za pružanje kvalitetne podrške djeci. Linija radi svakog radnog dana od 9.00 do 17.00 sati, a 2015. godine postala je dio najveće svjetske mreže linija za pomoći djeci – Child Helpline International Foundation (CHI).

Plavi telefon (080 05 03 05) može se besplatno pozivati iz cijele BiH, bez obzira na mrežu iz koje poziv dolazi.

Iz Udruženja Nova gerencija napominju da se radi o anonimnoj, povjerljivoj liniji, te da sve informacije ostaju između osobe koja zove Plavi telefon i osobe koja odgovara na poziv.

“Linija je prvenstveno namijenjena djeci koja osjećaju da ih neko iz njihove okoline na bilo koji način zlostavlja (tuče, vrijeđa, naziva pogrdnim imenima, prilazi im na seksualno neprihvatljiv način..) ili zanemaruje i za one koji znaju ili su vidjeli da je neko dijete zlostavljano i zanemareno. Pored problema nasilja, linija je otvorena za sve probleme koje deca imaju, a o kojima nemaju sa kim da razgovaraju i od koga da zatraže podršku i pomoć”, kažu iz Plavog telefona.

Posted by on 2017-02-08. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login