Vlada RS-a planira nova zaduženja Republike Srpske

Vlada RSIako je ukupan dug Republike Srpske na kraju septembra ove godine bio veći od pet milijardi i 168 miliona KM, entitetska vlada je i za narednu godinu planirala zaduženje veće od pola milijarde KM.

Poslanicima Narodne skupštine RS-a upućena je na razmatranje, za sjednicu zakanu za ponedjeljak, 21.decembra, odluka o dugoročnom zaduživanju tog bh.entiteta za 2016. godinu u maksimalnom iznosu do 460 miliona KM.

Ova sredstva su neophodna, navodi se u predloženoj odluci, radi obezbjeđenja sredstava za finansiranje budžetskih izdataka u narednoj godini.

Vlada RS je navela da načini obezbjeđivanja sredstva mogu biti: kreditna zaduženja kod Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Svjetske banke, kreditno zaduženje kod finansijskih institucija uz garanciju Svjetske banke, kod domaćih i inostranih kreditora i emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti.

Pred poslanike ide i odluka o kratkoročnom zaduživanju RS u 2016.godini, emisijom trezorskih zapisa.

Međutim, Vlada RS nije precizirala maksimalan iznos ovog zaduženja, jer, kako je navedeno u odluci, nije moguće ovo zaduženje kvantitativno izraziti u konvertibilnim markama, jer u ovom momentu ne postoje podaci o izvršenju domaćih prihoda za cijelu 2015. godinu.

Prema preliminarnim podacima, ostvareni redovni prihodi do 17. novembra 2015. godine iznose milijardu i 408,76 miliona KM, a prema usvojenom budžetu za 2015. godinu planirana je milijarda i 588,61 miliona KM.

Ipak, u predloženom budžetu za narednu godinu planirani su primici od kratkoročnog zaduživanja u iznosu od 98,9 miliona KM, primici od dugoročnog zaduživanja u iznosu od 459,4 miliona KM, primici od refundacije otplaćenih zajmova u iznosu od 98,8 miliona KM i primici od finansijske imovine u iznosu od 1,7 miliona KM.

Strukturu izdataka u 2016. godini čine izdaci za otplatu dugova u iznosu od 669,2 miliona KM i izdaci za finansijsku imovinu u iznosu od 0,4 miliona KM.

Treba napomenuti da je stanje ukupnog duga RS na dan 30. septembar 2015. godine, prema konačnim podacima, iznosilo pet milijadi i 168,66 miliona KM, a ukupnog duga koji podliježe zakonskom ograničenju pet milijardi i 193,29 miliona KM ili 58,53 posto procijenjenog BDP-a za 2015. godinu (procijenjeni iznos BDP-a za 2015. godinu je osam milijardi i 873 miliona KM).

Posted by on 2015-12-19. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login