Vlasti u BiH od početka neozbiljno u borbi protiv korupcije

korupcija, BiHTransparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), uz podršku Fonda Otvoreno društvo BiH, sačinio je peti Izvještaj o monitoringu Strategije za borbu protiv korupcije (2009-2014.) i pripadajućeg Akcionog plana.

Rezultati monitoringa pokazuju da nakon više od četiri godine od usvajanja Strategije i pred istek roka njene primjene, od ukupnog broja planiranih mjera (81), samo je 8 mjera (9,8%) realizovano u potpunosti, 57 (70,4%) su samo djelimično realizovane, dok 16 mjera ( 19.8%) uopšte nije realizovano. Imajući u vidu da uskoro formalno završava period primjene Strategije, ovakvi rezultati nisu nimalo zadovoljavajući.

Tek u posljednjem izvještajnom periodu, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je počela zapošljavati službenike, osiguravati tehničke uslove za funkcionisanje i preduzimati aktivnosti na ispunjavanju zakonom propisanih nadležnosti.

Problemi sa kojima se Agencija susretala od samog početka, negativno su se odrazili na nivo primjene Strategije, a nedavno usvojenim izmjenama Zakona o sukobu interesa BiH, predviđen je i rad ureda Komisije za odlučivanje o sukobu interesa pri Agenciji. Time je Agencija dobila obaveze iz oblasti sukoba interesa i zadatak da preuzme osam zaposlenih iz Odjela za sukob interesa Centralne izborne komisije BiH.

Nedostatak volje drugih institucija obuhvaćenih Strategijom ogleda se u kašnjenju institucija u provedbi obaveza propisanih Strategijom, nekonzistentnosti primjene na različitim nivoima vlasti, i kašnjenju od gotovo dvije godine u obezbjeđenju sredstava za rad Agencije. Time je sadašnja vlast pokazala da od samog usvajanja Strategije nije bilo istinske političke volje za njenom provedbom.

Ove godine završava period obuhvaćen Strategijom za borbu protiv korupcije, a nakon toga planirana je izrada nove. Na osnovu rezultata monitoringa i izvještaja koje je TI BiH objavljivao tokom četvorogodišnjeg perioda na koji se Strategija odnosi, osnovni zaključak je da je propuštena prilika koja se ukazala ovim strateškim dokumentom, te da Strategija za borbu protiv korupcije 2009-2014., predstavlja još jedan u nizu dokumenata koji nisu dali rezultate usljed potpunog nedostatka volje nosilaca vlasti i institucija za provođenje zakona.

Posted by on 2014-01-16. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login