Za boravak u BiH strancima treba 150 KM dnevno

turizam, turisti, BiHPrilikom ulaska u BiH svaki stranac i dalje mora posjedovati 150 KM ili protivvrijednost u stranoj valuti za svaki dan namjeravanog boravka u našoj zemlji.

Navedeno je to u Odluci o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH za 2013. godinu, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH.

Kod utvrđivanja iznosa sredstava cijenjeno je da se radi o iznosu kojim stranac mora raspolagati, a koji mu je potreban za smještaj, hranu i druga sredstva za svakodnevne potrebe, te za zdravstvenu zaštitu i izlaz iz BiH.

Tako je  propisan i način na koji stranac dokazuje da raspolaže navedenim sredstvima, pišu Nezavisne novine.

“To se dokazuje posjedovanjem gotovog novca u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti, zatim vidova bezgotovinskog plaćanja, zatim se dokazuje pozivnim pismom ili posjedovanjem dokaza o uplaćenom smještaju”, stoji u obrazloženju.

Još se navodi da se može dokazati i posjedovanjem drugih sredstava, poput nepokretne imovine u BiH na osnovu koje je moguće obezbijediti sredstva za izdržavanje za vrijeme boravka u BiH.

Pored toga, definisano je da stranac koji ima dokaze o uplaćenom pojedinačnom ili kolektivnom putničkom zdravstvenom osiguranju ima osigurana sredstva za zdravstvenu zaštitu. Isto tako, stranac koji ima radnu dozvolu u BiH zadovoljava uslove koji se odnose na posjedovanje sredstava za izdržavanje.

Dragan Mektić, direktor Službe za poslove sa strancima BiH, rekao je da se ovakve odluke primjenjuju od 2008. godine, kada je usvojen Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu, te da se svake godine odlukom utvđuje minimalni iznos sredstava koja su potrebna strancu za boravak u BiH dnevno.

On je naveo da se to odnosi na sve strane države, pa i države regiona, ali da se najčešće traži od stranaca koji dolaze iz visokorizičnih migracijskih zemalja.

Posted by on 2013-01-14. Filed under Bosna i Hercegovina, Turizam. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login