Zajedno protiv torture u BiH

žrtave tortureUdruženje Vive žene iz Tuzle zajedno sa svojim partnerima u projektu ‘Zajedno protiv torture u BiH-Mreža’, koji finansira Europska unija, organizirat će u ponedjeljak, 18. marta u hotelu ‘Beograd’ u Istočnom Sarajevu okrugli sto o temi: ‘Zakon o zaštiti žrtava torture’.

Cilj projekta ‘Zajedno protiv torture u BiH’ jeste inicirati donošenje na državnom nivou zakona o zaštiti žrtava torture, tj. poboljšati pravni okvir po kome bi žrtve torture bez diskrimacije na bilo kojem području naše države mogli ostvarivati svoja prava, saopćeno je iz Udruženja Viva žene, piše Fena.

Također, spomenutim projektom želi se ojačati mreža organizacija i institucija civilnog društva u oba entiteta koji rade na pitanjima koja se tiču žrtava torture.

Procjenjuje se da u BiH trenutno ima oko 200.000 osoba koje su bile žrtve torture i koje još uvijek čekaju da država prizna njihova prava i omogući im dostojanstven život.

Glavni problemi s kojima se susreću žrtve torure u BiH su pristup pravdi i dobijanju statusa, te dostupnosti različitih oblika zaštite. Žrtve torure nemaju adekvatno riješenu zdravstenu zaštitu, redovna primanja, kao ni prava na povlastice po osnovu lišavanja slobode i pretrpljene torure.

Prema analizama, oko 80 posto žrtava torture ne može ostvariti svoja prava jer u postojećim entitetskim zakonima postoje određene diskriminatorske odredbe koje su u suprotnosti s Europskom konvencijom za prevenciju torture i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja koju je ratificirala i BiH.

Projekt ‘Zajedno protiv torture u BiH’ implementiraju UG ‘Vive žene’ iz Tuzle, uz pomoć Europske unije, a u saradnji sa Savezom logoraša u BiH, Hrvatskom udrugom logoraša domovinskog rata u kantonu Središnja Bosna, Savezom logoraša TK i Udrugom zatočenih-Udruženjem logoraša Brčko distrikt.

Osamnaest godina nakon završetka rata, država BiH još nije prepoznala žrtve torture kao kategoriju koja ima prava. Ne postoji zakon na nacionalnom nivou koji bi štitio žrtve torture, niti sveobuhvatna strategija koja bi implementirala ta prava.

Posted by on 2013-03-16. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login