Zatraženo hitno izmiještanje migranata iz Vučjaka

Operativni štab za pitanje migranata Unsko sanskog kantona donio je zaključke u kojima se pored ostalog traži hitno izmještanje migranata iz prihvatnog centra Vučjak ali i centara Bira i Miral.

Vučjak , kamp za migrante i izbjeglice, Bihać
Vučjak , kamp za migrante i izbjeglice, Bihać

Operativni štab za pitanje migranata Unsko sanskog kantona traži od Savjeta ministara BiH i međunarodnih organizacija za migracije da donesu konaču odluku i počnu sa premiještanjem migranata. U zaključcima se traži obustava linije talgo voza na relaciji Sarajevo – Bihać kako bi se smanjio priliv migranata u USK.

Ugovori sa postojeće privremene centre neće biti produženi nakon 15. novembra, do kada je i rok za stavljanje u funkciju nove lokacije u Medenom Polju. Ipak ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Nermin Kljajić kaže da je već sada moguće početi sa prebacivanjem migranata u Medeno Polje.

Grad Bihać obustavio je jutros dopremanje tekuće vode u kamp Vučjak a migrant dobijaju samo jedan obrok dnevno.

Posted by on 2019-10-22. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login