Završen INTERIO 2013.

INTERIO 2013USAID-Sida FIRMA projekat u saradnji s Drvnim klasterom u Bosni i Hercegovini, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske održali su 6. zajedničku konferenciju o šumarstvu BiH u okviru 31. Međunarodnog sajma šumarstva, drveta, namještaja, unutrašnjeg uređenja i prateće drvne industrije INTERIO 2013.

U uvodnom izlaganju, pomoćnica u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Danica Cigelj ukazala je na osnovni problem koji predstavlja nedostatak zakonske regulative, odnsono, kada je riječ o Fedraciji BiH, zastoj pripremljenog Zakona o šumama u parlamentarnoj proceduri.

Učesnici Konferencije o šumarstvu apelovali su na zakonodavnu vlast: Usvojite ili odbacite Zakon o šumarstvu koji je u proceduri.

“Treba tražiti izjašnjavanje Parlamenta o ponuđenom Zakonu o šumama, pa da ga usvoje ili odbiju, ali s argumentima. Situacija u šumarstvu u BiH je vanredna i prijeti nam biološka katastrofa”, izjavio je direktor Javnog preduzeća BH šume Ahmed Sejdić, dodavši da bi uskoro mogli doživjeti da više nemamo šume.

Pojasnio je da uprkos ranije zacrtanim planovima, kasne u izradi “šumarskog programa”, te da je koncept izrade studija, koji se trenutno primjenjuje, loš i neučinkovit.

Jedna od glavnih tema ovogodišnje konferencije o šumarstvu bila je i provedba nedavno donesenog plana aktivnosti na zadovoljenju zahtjeva uredbe EU o drvetu.

Ova uredba, poznata kao EU TR, tretira pitanja zakonitosti sječe i predstavlja ozbiljnu prijetnju daljem izvozu proizvoda od drveta u zemlje Evropske unije.

“Bosna i Hercegovina kao zemlja napreduje, uhvaćen je dobar tempo kad je riječ o usvajanju FSC CoC certifikata. Prema posljednjim informacijama, u Bosni i Hercegovini su usvojena 154 CoC certifikata, što je dobra podloga za dobijanje pozitivne ocjene u okviru EU TR”, izjavio je šef tima sektora drvoprerade i šumarstva USID-Sida FIRMA Projekat BiH Lukša Šoljan, izrazivši zadovoljstvo da su prema posljednjim informacijama u BiH usvojena 154 CoC certifikata, što je dobra podloga za dobijanje pozitivne ocjene u okviru EU TR.

Na konferenciji u Sarajevu istaknuta je i potreba saradnje šumarskog i drvoprerađivačkog sektora u budućim projektima i aktivnostima.

“Potrebna nam je i važna još bolja saradnja ova dva sektora. Trgovat će se i ubuduće s Evropskom unijom, morat će se primjenjivati evropski standardi i mi moramo ići naprijed koristeći i iskustva iz okruženja”, kazao je predstavnik CEPOS-a (Centar za podršku održivom gazdovanju šumskim resursima) prof. Murčo Obučina.

Prof.Obučina je na konferenciji iznio kratki pregled studija o tranziciji sa nekadašnjih (JUS) standarda na evropske (BAS EN) u oblasti šumarstva i drvne industrije, navodeći primjere iz prakse eksploatacije šume i različitog pristupa klasificiranju sortimenata.

Ovogodišnji Sajam INTERIO 2013. prvenstveno je bio posvećen razmjeni iskustava na suzbijanju nezakonitih aktivnosti u šumarstvu, ali i promociji i prezentaciji novih projekata, te unapređenju odnosa sa drvnom industrijom BiH.

Sajam INTERIO 2013. koji se održavao u Centru Skenderija, od 13. do 18. marta, zvanično je zatvoren.

Posted by on 2013-03-19. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login