Završna faza arheoloških istraživanja na teritoriji istočne Hercegovine

istraživanja Posljednja faza terenskih arheoloških istraživanja – rekognosciranja, planiranih u okviru projekta „EUROFARM“, biće realizovana u periodu od 7. do 14. juna, 2017. godine na teritoriji istočne Hercegovine.

Istraživanja predstavljaju završnu fazu velikog projekta kojeg Muzej RS obavlja u saradnji sa Arheološkim institutom Univerzitetskog koledža Londona.

Arheološki podaci na području Trebinja, posebno iz perioda neolita, slabo su poznati.

– Koncepcija rada na terenu baziraće se prvo na obilazak ranije poznatih lokaliteta kako bismo evidentirali njihovo trenutno stanje. Vršiće se procjena stanja očuvanja arheoloških depozita, ako ih zateknemo, zatim prikupljanje materijalne kulture sa površine ukoliko ista postoji, te vršiti vizuelni pregled prirodnih stratigrafskih profila – rekla je Ivana Pandžić, kustosica arheologinja, koordinatorica projekta za RS.

Planirano je i ispitivanje neposredne okoline svakog lokaliteta i njeno rekognosciranje, te utvrđivanje drugih do sada ne registrovanih pećina ili skloništa u potkapinama i/ili staništa na otvorenom, kao i bilo kojih drugih pokazatelja prošlosti ljudskog naseljavanja ovog područja (npr. materijalne kulture, arhitektonskih ostataka i sl.).

Svi arheološki lokaliteti biće dokumentovani uz pomoć standardnih procedura, a materijal će biti opran i adekvatno spakovan prije njegovog deponovanja u Muzeju Hercegivne u Trebinju.

Kao i tokom prethodnih godina, tim koji će raditi na istraživanju biće formiran u saradnji predstavnika Velike Britanije i institucija Republike Srpske (Muzej RS, Republički zavod za zaštitu kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, Muzej Hercegovine iz Trebinja).

Sredstva za istraživanje, provođenje mjera zaštite nalaza, kao i opreme, obezbjedio je Arheološki institut Univerzitetskog koledža Londona iz Velike Britanije.

Ivana Pandžić je rekla da peta i završna godina uspješne realizacije projekta EUROFARM vodi nas na teritoriju istočne Hercegovine, kako je od samog početka projekta i bilo planirano.

– Nadamo se da će nam, iako kratka, ovogodišnja terenska kampanja obezbijediti mnogo novih informacija i podataka o životu tokom mlađeg kamenog doba na pdoručju Republike Srpske i BiH, pogotovo što je riječ o geografski potpuno drugačijem okruženju u odnosu na dosadašnja naša istraživanja – dodala je Pandžić.

Imaju, navodi, još dosta posla pred sobom i barem još dvije godine rada na svim sakupljenim podacima.

– Bila nam je velika čast i zadovoljstvo što nam se ukazalo povjerenje te smo bili učesnici EUROFARM projekta u potpunosti finansiranog od strane Evropskog istraživačkog savjeta (European Research Council). Navedena saradnja stvorila nam je prilike za nove saradnje i nove projekte, a na kojima već uveliko radimo – rekla je Pandžić, saopćeno je iz Muzeja RS-a.

Posted by on 2017-06-06. Filed under Kultura. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login