Zenica sa statusom grada do kraja godine

Zenica

Zenica

U Zenici je održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o gradu Zenica, koji je zajedno sa zakonskim nacrtima koji predvidaju uspostavljanje gradova Široki Brijeg, Tuzla i Bihać, sredinom marta usvojio Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, uputivši ih u dvomjesečnu javnu raspravu.

Zenica bi do kraja ove godine trebalo da stekne status grada.

Nova rješenja predviđaju da su novi gradovi pravni sljedbenici sadašnjih općina, da preuzimaju njihove nadležnosti, prava, obaveze i imovinu, te da ih čine sva naselja koja se na dan donošenja zakona, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalaze u okviru tih općina.

Bitne karakteristike novih zakonskih rješenja pojasnio je tokom javne rasprave o Nacrtu Zakona o gradu Zenici profesor Mirko Pejanović.

Općina Zenica je prije nekoliko godina uputila federalnim organima vlasti inicijativu o proglašenju Zenice gradom, s obzirom na to da zadovoljava sve osnovne uslove za sticanje takvog statusa, kao i činjenicu da ce se time postići mogucnost bolje prezentacije grada, bolja komunikacija sa inostranstvom, kao i lakši pristup inostranim fondovima.

Posted by on 2014-06-28. Filed under Vijesti iz BH gradova, Zenica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login