Zimsko prebrojavanje ptica u dolini rijeke Bosne

ptice, BiHU okviru akcije “Evropsko prebrojavanje ptica močvarica 2014”, članovi Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Banja Luka provode akciju prebrojavanja ptica u vodenim staništima u donjem toku rijeke Bosne.

Predsjednik Društva Jovica Sjeničić rekao je da se prebrojavanje ptica vrši na nekoliko lokacija na području Doboja, Modriče i Šamca, te na rijeci Savi i bari Tišina u Šamcu.

Sjeničić je istakao da je krajnji cilj akcije, koju na nivou BiH koordiniše Ornitološko društvo “Naše ptice” iz Sarajeva, popularizacija i zaštita prirode.

Akcija se organizuje širom Evrope svake godine u zimskom periodu, kada su ptice močvarice stigle na zimovališta.

Rijeka Bosna, njene pritoke, bare, starače i iskopine pijeska na području Modriče su stalno stanište ili zimovalište brojnim vrstama ptica, tipičnih močvarica, kao što su različite vrste čaplji, divljih pataka, vodomari i gnjurci.

Prvi put ove godine na području Modriče zimuje manji broj velike bijele čaplje, gaka, liske i kormorana, a početkom decembra naselio se i veliki broj bijelih labudova.
Sjeničić je istakao da je pojava velikog jata bijelih labudova, koji su se nastanili na rijeci Bosni, između starog i novog mosta, izazvala veliku pažnju građana Modriče i Vukosavlja.

“Drugo jato mladih labudova zimuje na rijeci Bosni na lokalitetu Botajica – Koprivna”, rekao je Sjeničić.

Broj labudova od kraja novembra, kada su nastanili ovo područje, se mijenja. Između dva mosta u Modriči zadržalo se 10 ptica, dok su se ostale premjestile na druge lokalitete.

“Nekoliko labudova je ubijeno u mjestima Modrički Lug i Garevac, a građani nisu prijavili i uznemiravanje i protjerivanje labudova i sa drugih prostora”, rekao je Sjeničić.

On je ukazao da su ove ptice malo ili nikako zaštićene od čovjeka iako postoji Zakon o zaštiti prirode, nekoliko podzakonskih akata koji tretiraju i ove ptice, te Zakon o lovstvu RS i međunarodne konvencije, sporazumi i direktiva potpisane od vlasti u BiH.

“Nažalost, ovi propisi se ne primjenjuju, a nije dovoljno jasna ni nadležnost institucija i organa koji provode propise u zaštiti ovih i životinja”, kaže Sjeničić.

Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Banja Luka osnovano je 2011. godne i okuplja ekologe, biologe i ljubitelje prirode, lica koja se profesionalno i volonterski bave istraživanjem i zaštitom prirode u RS.

“Članovi Društva od osnivanja vrše proučavanje i promovisanje faune na području Modriče”, naglašava Sjeničić.

Prema dosadašnjim rezultatima istraživanja, Modriča se može svrstati u posebno vrijedna područja kada su u pitanju prirodna bogatstva i brojnost rijetkih i ugroženih vrsta životinja.

Tokom 2012. i 2013. godine obavljena su istraživanja ptica u slivu rijeke Bosne, u okviru projekta Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta, koji finansira fondacija “Raford” iz Velike Britanije.

Evidentirane su 183 vrste ptica u donjem toku rijeke Bosne koje su stalno ili povremeno nastanjene na sprudovima, staračama, rukavcima, strmim obalama ili kopovima šljunka, a prema podacima istraživanja ornitološki najznačajnija područja su Koprivna, Vranjak, Modriča, Kladari Donji i Miloševac.

Rijeku Bosnu nastanjuje najveći orao u Evropi – bjelorepan, kao i jedna od najugroženijih vrsta pataka – njorka, podatak je iz istraživanja.

Sjeničić je rekao da je u BiH, samo na području Modriče, Miloševca i Kladara Donjih, stanište male čigre – rijetke vrste ptice karakteristične za ravničarske rijeke.

Takođe, rijeka Bosna je značajno stanište i za lastu bregunicu čije su kolonije najbrojnije na strmim obalama Bosne u Koprivni, Garevcu i Miloševcu.

“U Miloševcu je pronađeno zimovalište mala sove ušare”, rekao je Sjeničić.

Posted by on 2014-01-16. Filed under Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login