B. Luka: Komunalna policija kontrolisat će održavanje zgrada

Banja LukaPrijedlogom zakona o održavanju zgrada, koji je Vlada Republike Srpske /RS/ utvrdila na posljednjoj sjednici, jasno su određene nadležnosti građevinske inspekcije i komunalne policije, jer su se do sada neke od njih preklapale, kako bi se jasnije mogla vršiti kontrola poštovanja ovog zakona.

Propisano je da komunalna policija, između ostalog, vrši nadzor nad održavanjem zgrada, fasada i krovova i radovima koji zahtijevaju hitnu intervenciju, navodi se u obrazloženju ovog zakonskog prijedloga.

Prijedlogom zakona su kao organi upravljanja zgradom predviđeni skupština, upravni odbor i upravnik, čije se nagležnosti sada detaljnije propisuju.

Propisana je obaveza da se kao akontacija za troškove održavanja izdvaja mjesečni iznos od minimalno 0,2 KM po metru kvadratnom, da se o prihodima i rashodima održavanja zgrade vodi evidencija u koju imaju pravo na uvid svi etažni vlasnici zgrade, a izvještaj se skupštini podnosi najmanje jednom godišnje.

Kaznene odredbe su proširene, pa će tako biti moguće izreći prekršajnu kaznu za etažne vlasnike i zajednicu etažnih vlasnika, ali i posebnu kaznu za predsjednika zajednice, ako ne ispunjava obaveze prema ovom zakonu.

Zakonskim rješenjem je predviđeno da se zajednica stanara sada može osnovati za jednu ili više zgrada i da je dovoljan 51 odsto etažnih vlasnika da se osnuje zajednica, a ostavljena je mogućnost da se zajednice stanara mogu konstituisati u roku od godinu dana. Ovaj zakonski prijedlog treba da, osim stambenih zgrada, uredi održavanje i upravljanje i drugim zgradama kao što su poslovne zgrade, zgrade sa garažama i slično, čime bi se uredila šira oblast i izbjegla potreba za donošenjem novih posebnih propisa.

U Prijedlogu zakona ponuđeno je rješenje kojim se obrasci ugovora o osnivanju zajednice i drugih akata propisuju kao tipski, za razliku od ranijeg zakonskog rješenja kada su notarskom obradom ugovora o osnivanju zajednice troškovi rada zajednice i izdaci etažnih vlasnika bili znatno skuplji.

Prijedlog zakona, koji je izradilo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, urađen je nakon provedene 60-dnevne javne rasprave u Trebinju, Foči, Istočnom Sarajevu, Doboju, Bijeljini, Prijedoru i Banjaluci od 20. aprila do 12. maja, uz uvažavanje primjedbi, prijedloga i sugestija iznesenih na raspravama i pretrpio je značajnije izmjene u odnosu na Nacrt zakona.

Prijedlogom ovoga zakona u odnosu na Nacrt izvršeno je dodatno usaglašavanje sa Zakonom o stvarnim pravima u pogledu regulisanja prava i obaveza etažnih vlasnika, te usklađivanje sa Zakonom o komunalnoj policiji.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u obrazloženju Prijedloga zakona o održavanju zgrada navodi da je važeći Zakon o održavanju stambenih zgrada donesen kao nužna posljedica i neophodnost da se nakon izvršene vlasničke transformacije i privatizacije državnih stanova, oblast upravljanja zgradama i održavanja stanova i drugih posebnih dijelova zgrada uredi na novim principima i na način koji će biti adekvatan novonastalim vlasničkim odnosima.

U obrazloženju Ministarstvo navodi da su fizička lica nakon privatizacije, kao novi vlasnici stanova, lako prihvatili da pod izuzetno povoljnim uslovima otkupe raniju državnu imovinu o kojoj je neko drugi vodio računa, ali teško činjenicu da su nakon privatizacije stanova preuzeli i zakonsku obavezu da upravljaju sa svojom imovinom i da je o svom trošku održavaju.

Ova zakonska rješenja usaglašena sa Privrednom komorom RS, svim opštinama u RS, Savezom opština i gradova RS, Sekretarijatom za zakonodavstvo i Ekonomsko-socijalnim savjetom RS.

Posted by on 2011-09-11. Filed under Banja Luka, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login