Stari grad Bužim

Stari grad Bužim

Stari grad Bužim

Stari grad Bužim leži na nadmorskoj visini 325 metara. Bio je utvrđenje i jedan od najvećih gradova u Krajini, a čuvali su ga dizdari i stražari. Branjen je puškama i topovima.

Na ovom velikom srednjovjekovnom zdanju ističu se donzon kule, puškarnice, odaje tamnice, bastioni i tabije (bedemi, utvrde) sa ostacima zidova stare džamije.

Grad je renesansna građevina koja je bila vojna utvrda i plemićki dvorac.