Banovići

VIJESTI IZ BANOVIĆA
SMJEŠTAJ U BANOVIĆIMA
GASTRO U BANOVIĆIMA

Naziv: Banovići
Površina: 176 km²
Stanovništvo: nema aktuelnih podataka
Općina: Banovići

Kanton: Tuzlanski kanton
Entitet: Federacija BiH
Država: Bosna i Hercegovina

Banovići je grad i općina u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini.

Banovići

Banovići

Smješten je na obroncima planine Konjuh, na magistralnom putu koji povezuje Tuzlu i Zenicu.

Postanak, razvoj i rast općine određuje eksploatacija kvalitetnog uglja. Kao jedan od centara bosanskohercegovačkog rudarstva Banovići su postigli izuzetne rezultate u eksploataciju uglja.

Na području Banovića je pronađen i kovani novac za koji se pretpostavlja da potiče iz Rimskog perioda, 250 godina prije nove ere.

Raniji naziv Banovića je bio Litva, po rijeci Litvi koja protiče kroz njega. Današnje ime Banovići dobijaju prema stećku Božićka Banovića, srednjovjekovnog nadgrobnom spomeniku, koji se nalazi u istoimenom selu blizu grada.

Stećak Božićko Banovića

Stećak Božićka BanovićaStećak je u obliku sarkofaga sa kamenim postoljem. Na prednjoj strani je cvijet, a sa bočne strane natpis na bosančici: “Ase leži Božićko Banović, na svojoj zemlji, na plemenitoj Dramešini, a postaviše Hlapac i Obodin i Branko sa braćom.”

Pećinica Puzovac
Sa istočne strane Konjuha, u pravcu Stupara, ima desetak speleoloških objekata od kojih je najveći u selu Zenunima. Pećina zvana Pećinica Puzovac se nalazi se sjeverno od sela Banovići sa desne strane rijeke Turije. Do sada ju je posjetilo stotine turista i ljubitelja speleologije iz Tuzle, Banovića i okoline.

Na sjevernim padinama planine Konjuh postoji nekoliko speleoloških objekata: pećina u Jaruskama, ponor Ponikva u Garnjoj Trestenici i još tri jame koje do danas nisu ispitane, te Pećinica Puzovac.