Krupa na Uni

Krupa na Uni

Krupa na Uni

Krupa na Uni je novoformirana općina u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, sastavljena od dijela prijeratne općine Bosanska Krupa, nakon Daytonskog sporazuma.

Radi se o siromašnoj i maloj općini u kojoj postoji samo jedna osnovna škola. Kako sva naselja u općini ne gravitiraju centru općine u Donjem Duboviku velik dio djece prisiljen je više razrede osnovne škole pohađati u obližnjem Novom gradu (Bosanski Novi).

Brdovito područje u kojem se stanovništvo bavi pretežno poljoprivredom i stočarstvom. Na području općine nema gradova. Veća su sela Donji Dubovik, Osredak, Donji Petrovići, Bušević i Hašani.

Kroz Krupu na Uni prolazi cesta koja povezuje Bosansku Krupu i Sanski Most. Postoje planovi prema kojima bi se ta cesta trebala opremiti i kategorizirati kao magistralna te povezati Bihać i Sanski Most. Drugi važan prometni pravac je od Novog grada (Bosanski Novi) do Bosanske Krupe.