Nacionalni park Sutjeska

Nacionalni park Sutjeska

Nacionalni park Sutjeska

Nacionalni park Sutjeska obuhvata šire područje sliva rijeke Sutjeske, uključujući strogo zaštićeni rezervat prašume Perućice, kao i dijelove planina Maglića, Volujka i Zelengore.

Ljepota parka se ističe i kroz prelijepa planinska glečerska jezera Zelengore, koja su zbog svoje ljepote i atraktivnosti nazvane “gorske oči”.  Nacionalni park Sutjeska je najstariji i najveći nacionalni park u BiH koji se od svog osnivanja, 1962. godine bavi turizmom, te je po svojim prirodnim vrijednostima i ljepotama biser BiH. Nalazi se na magistralnom putnom pravcu “Beograd – Višegrad – Foča – Tjentište – Trebinje – Dubrovnik”.

Zatvaraju ga sa istoka Pivska planina (1.775 m) i rijeka Piva do Šćepan-polja, a dalje tok Drine do ušća rijeke Sutjeske, zapadno je masiv Zelengore (2.014 m), povezan sa Lelijom (2.032 m), jugoistočno Maglić (2.386 m), Volujak (2.337 m) i Bioč (2.388 m). Ovim predjelom protiče Sutjeska sa više pritoka.

Maglić

Maglić

Park obuhvata površinu od 17.250 ha, od čega je više od polovine pokriveno šumama, a ostali dio čine pašnjaci, golet i planinska jezera.

Veoma je dragocjen i bogat fond divljači i rijetkih biljnih vrsta, od kojih su mnoge endemske. U samom srcu Parka smješten je i strogi prirodni rezervat Perućica, najočuvanija i najveća prašuma u Evropi, u kojoj je od osnivanja Nacionalnog parka strogo zabranjena bilo kakva intervencija čovjeka, tako da je ovo područje bilo meta mnogobrojnim naučnicima: botaničarima, šumarskim stručnjacima, geolozima, zoolozima…

Spomenik Bitke na Sutjesci

Spomenik Bitke na Sutjesci

Ovdje je zastupljeno preko 2.600 vrsta vaskularnih biljaka, sa velikim procentom endemičnih i rijetkih vrsta. Bogata flora sadrži listu od preko 100 vrsta jestivih gljiva, kao i veliki broj vrsta sa Crvene liste, tj. rijetkih, ugroženih i osjetljivih. Životinjski svijet Nacionalnog parka “Sutjeska” je, takodje, izuzetno bogat.

U gustim šumama i po planinskim vrletima obitavaju gotovo sve vrste tipične za balkanski planinski sistem. U Parku je tokom izrade Plana upravljanja (mart-septembar 2002.g.) zabilježeno 114 vrsta ptica, ali konačna lista bi trebala dostići broj od 135-150, ako bi se vršilo više posmatranja u različitim periodima godine.

Prašuma Peručica, Sutjeska

Prašuma Peručica, Sutjeska

Na području Nacionalnog parka „Sutjeska“ nalaze se i mnogobrojni spomenici starije i novije istorije. U Tjentištu je u okviru memorijalnog-kompleksa „Dolina heroja“ podignut monumnetalni spomenik palim borcima, koji se nalazi pored magistralnog puta Foča – Tjentište – Bileća.

Slaba nastanjenost i teška pristupačnost, bili su dugo glavni razlog što je veoma mali broj ljudi imao priliku da iskusi sva čuda kojim je priroda u izobilju darivala ovo područje.