Gradiška

VIJESTI IZ BOSANSKE GRADIŠKE
SMJEŠTAJ
GASTRO
Gradiška grb

Gradiška grb

Naziv: (Bosanksa) Gradiška
Opcina: (Bosanksa) Gradiška
Površina: 762 km²

Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Republika Srpska
Država: Bosna i Hercegovina

 

(Bosanska) Gradiška se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Bosanske Krajine Bosne i Hercegovine.

Panorama Bosanske Gradiške

Panorama Bosanske Gradiške

Površinom od 762 kvadratnih kilometara obuhvata Lijevče polje i Potkozarje. Na sjeveru graniči sa općinama Nova Gradiška i Novska u Hrvatskoj uz rijeku Savu u dužini od 40 kilometara. Na istoku graniči sa općinom Srbac, na jugu najvećim dijelom s Laktašima i djelimično s općinom Banja Luka, a na zapadu i jugozapadu sa opštinama Kozarska Dubica i Prijedor.

Bosanska Gradiška se prema pisanim dokumentima, prvi put pominje prije nešto više od 700 godina i to pod nazivom Gradiški Brod. Međutim, život na prostorima sadašnjeg grada, u bližoj i široj okolini, datira još od prethistorijskog doba.

Bosanska Gradiška - Sava

Bosanska Gradiška Sava

Gradiskia, Gradisthue, Gradiscia su nazivi na latinskom jeziku koji potiču iz Srednjeg vijeka. Nakon osnivanja Nove Gradiške (Noe Gradisca) 1784. godine, naziv Alt Gradisca ili Vtero Gradisca (Stara Gradiška) se upotrebljava za naselje na lijevoj obali Save, dok desna obala Save dobija ime Gradisca Turcicum (Turska Gradiška).

Kasnije se ovaj grad naziva i Berbir po istoimenoj osmanskoj tvrđavi koja je tu sagrađena. Samo ime Gradiška podsjeća na neki grad, građenje, građevinu ili slično.

Poznati osmanski putopisac iz 17. vijeka Evlija Čelebija, opisujući ovo mjesto u to vrijeme kaže da Gradiška na bosanskom jeziku znači mali grad. Austougarske vlasti uvode službeni naziv Bosanska Gradiška 1882. godine.

Na području općine živi oko 62′000 stanovnika, a u samom gradu 18′000.

Bosanska Gradiška

Bosanska Gradiška

Općina ima 69 sela, organizovanih u 53 mjesne zajednice. Najveća seoska naselja su Nova Topola, Gornji Podgradci, Orahova i Turjak.

Pored rijeke Save, koja je u ovom području plovna, ovaj kraj je bogat i brdskim rijekama, od kojih su najveće Vrbaška, Jablanica, Jurkovica i Lubina.