Ustiprača

VIJESTI IZ USTIPRAČE
SMJEŠTAJ U USTIPRAČI
GASTRO U USTIPRAČI

Naziv: Ustiprača
Općina: Ustiprača
Površina:  123 km²

Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Republika Srpska
Država: Bosna i Hercegovina

 

Ustiprača

Ustiprača

Ustiprača (Novo Goražde) je općina nastala je podjelom predratnog jedinstvenog Goražda 1994. godine, a verifikovana nakon Dejtonskog sporazuma 1995. godine.

Naselje Ustiprača je smješteno na ušću rijeka Drine i Prače. Ustipraču krase stjenoviti brežuljci Šuplja Stijena i Kašter. Vještačko jezero u Ustiprači i kanjonu Drine stvorilo je uslove za razvoj turizma i ribarstva.

Općina Ustiprača graniči sa Goraždem, Čajničem, Rogaticom, Višegradom i Fočom.

Ovaj izrazito brdsko planinski kraj je smješten na raskrsnici puteva kojim se vjekovima pohodilo, trgovalo, ali i ratovalo.

Općina se prostire na 123 kvadratna kilometra i čini je tridesetak većih naselja sa oko 4.000 stanovnika. Smještena je u središtu Gornjedrinske regije, a nalazi se ispod istočnih obronaka Jahorine na nadmorskoj visini između 335 i 1300 metara.

Vještačko jezero u Ustiprači i kanjonu Drine stvorilo je uslove za razvoj turizma u ovom mjestu ( ribarstvo, vožnja parobrodom, gliseri …)

HISTORIJA:

Stari željeznički most u Ustiprači

Stari željeznički most u Ustiprači

Kao trgovačko središte i gradsko naselje, najdirektnije vezano uz Dubrovačku karavansku trgovinu, Goražde se pominje 1379. godine, a kao otvoreni grad 1444. godine.

Za postanak, opstanak i razvoj ovog kraja najzaslužnije je srednjevjekovno utvrđenje Samobor, kula Hercega Stjepana Vukčića Kosače. Dvije godine kasnije, 1446. godine Herceg Stjepana desetak kilometara uzvodno, u Donjoj Sopotnici, gradi crkvu Svetog Georgija.

U periodu od 1519. do 1521. godine u njoj je radila ćirilična štamparija (Štamparija Božidara Goraždanina), druga po starini na Balkanu, a prva na prostorima BiH.

bih-x.info