Brčko

VIJESTI IZ BRČOG
SMJEŠTAJ U BRČKOM
GASTRO U BRČKOM
Brčko panorama

Brčko panorama

Grad Brčko je smješten u Bosanskoj Posavini, na desnoj obali rijeke Save te na osnovu svog geografskog položaja, privrednih i drugih kapaciteta, predstavlja privredni i kulturni centar Bosanske Posavine.

Istočno od grada prostire se plodna Semberija, a zapadno je Posavina, dok se petnaestak kilometara južno od grada dižu obronci planine Majevice. U Brčkom živi preko 87′000 stanovnika.

Opština Brčko čini 18,72% teritorije i 24,18% ukupnog stanovništva Bosanske Posavine. Distrikt je formiran na cjelokupnoj teritoriji nekadašnje opštine / općine Brčko. Grad Brčko je istovremeno i centar Brčko distrikta, posebnog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, koji ne pripada entitetima Federacija BiH i Republika Srpska.

Brčko

Brčko

Pored veoma značajnih cestovnih komunikacija, Brčko ima i savremeno opremljenu luku na rijeci Savi, plovnoj više od 310 dana u godini, koja se uklapa u jedinstveni plovni put od Crnog do Sjevernog i Baltičkog mora.

Osnovna hidrografska karakteristika Brčko Distrikta je rijeka Sava. Pored toga na ovom području se nalazi i veći niz manjih rijeka, kanala i drugih vodotokova: Tinja, Brka, Lomnica, Rašljanska rijeka, Zovičica i Lukavac..

Klima je umjereno-kontinentalna sa visokim ljetnim temperaturama.

Neka od naseljenih mjesta distrikta su: Bijela, Boderište, Brezik, Brezovo Polje, Cerik, Čađavac, Dubrave, Grbavica, Gredice, Islamovac, Krepšić, Laništa, Lukavac, Maoča, Palanka, Popovo Polje, Potočari, Sandići, Stanovi, Šatorovići, Štrepci, Trnjaci, Ulice, Vučilovac, Vujičići…

Posavina

Posavina

Brčko se kao naselje i tvrđava prvi put pominje 1526., odnosno 1533. godine. U kronikama je zabilježeno da se Brčko kao naselje znatnije razvija 1548. godine kada je izgrađen makadamski put od Tuzle do Brčkog.

Početkom XVII vijeka češče se pominje kao mjesto čiji su stanovnici ugavnom bili derbendžije, mostari i splavari. Početkom sedamnaestog stoljeća, naseobina Brčko ima oko 200 kuća, dvije terme, kulu i bilježi intenzivan razvoj, posebno sa početkom transporta soli iz Tuzle. Brčko postaje značajan tranzitni centar za izvoz soli i drugih roba u Slavoniju i Srijem te još dalje u zapadnije austrougarske zemlje.

Godine 1718. Austro-Ugarska vojska zauzima sjeverne dijelove Posavine, a Brčko biva potpuno uništeno, nakon čega se grade i podižu nova naselja. U XIX i XX vijeku Brčko se naglo razvija i napreuje na ekonomskom i kulturnom polju.

Brčko od svog nastanka nosi obilježja multietničnosti, multireligioznosti i multikulturalnosti, principa na kojima je utemeljen i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.