Jelah

Jelah je naselje u općini Tešanj.

Jelah, BiH

Jelah, BiH

Nalazi se na raskrsnici puteva Tešanj-Prnjavor i Doboj-Teslić, oko 6 km sjeverozapadno od Tešnja.

Mjesna zajednica Jelah je relativno mali prostor ukupne površine 9 km², koja je smještena u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, a proteže se dolinom rijeke Usore.

Sa sjevera i sjeverozapada se granici sa mjesnom zajednicom Kalošević sa sjeveroistoka sa općinom Usora. Po konfiguraciji, reljef je brežuljkast, blagih nagiba. Najniža tačka u dolini rijeke Usore iznosi 173 m, a najviša tačka 205 m nadmorske visine.