Home » Posts tagged with » izbjeglice

Kritično u Bihaću: Očajni i izbjeglice i vlasti, Crveni krst najavio da se povlači…

Država potpuno podbacila U prihvatnim centrima na sjeverozapadu BiH nalazi se blizu 400 migranata – na izmaku snaga su i oni, i oni koji se trude pomoći im. Bihać i Velika Kladuša, na krajnjem sjeverozapadu BiH uz granicu sa Republikom Hrvatskom i Evropskom unijom, postaju, bez svoje volje, „prihvatni centri za migrante“. Problem već prevazilazi […]

U BiH nema volje za rješavanje migrantske krize

Gorana Mlinarević, aktivistica i pravnica za ljudska prava, za ‘Zašto?’ objašnjava zbog čega vlasti u BiH nisu spremnije dočekale povećan broj izbjeglica i migranata te zbog čega su građani i nevladine organizacije morali preuzeti glavnu ulogu kada je u pitanju pružanje humanitarne pomoći. Boravak U BiH imamo najbolji odgovor, a to je prebacivanje odgovornosti s […]

Read More

Snovi o Evropi u sarajevskom parku

U improvizovanom kampu u centru Sarajeva kod gradske Vijećnice smješteno je više stotina migranata i izbjeglica. Prema podacima Službe za poslove sa strancima, u Bosnu i Hercegovinu dnevno ulazi oko 100 migranata, dok državni ministar sigurnosti tvrdi da BiH nema način da presiječe rutu i zaustavi migrante koji dolaze prema Bosni i Hercegovini i kojih […]

Read More

BiH kao prolazna imigrantska ruta

Nakon što je krajem 2016. godine zatvorena „Balkanska ruta“, znatan broj imigranata, koji još uvijek lutaju rubovima EU u pokušaju da se domognu kakve takve životne sigurnosti, prolazi i kroz Bosnu i Hecegovinu. Kako pokazuju podaci Granične policije BiH od 1. januara do 18. marta 2018. godine u pokušaju ili neposredno nakon ilegalnog prelaska državne […]

Read More

Balkanska ruta se pomjera na BiH

U listu Hamburger Abendblatt je objavljen članak pod naslovom „Balkanska ruta se pomjera prema Bosni i Hercegovini” u kojem piše da migranti, otkako je Balkanska ruta i oficijelno zatvorena, veoma rijetko koriste put preko Srbije da bi se domogli tla Evropske unije. “Zbog toga oni sada prave skretanje prema preopterećenoj Bosni i Hercegovini”, piše autorica […]

Read More

Državna nebriga za migrante u BiH

Na problem sve većeg broja migranata i izbjeglica u Zapadnoj Bosni već neko vrijeme upozoravaju lokalne vlasti Bihaća i Velike Kladuše. Smještajnih kapaciteta nema, migranata je sve više, iako tačan broj niko ne zna. Ovo humanitrano pitanje vlasti Unsko-sanskog kantona ne mogu same riješiti, a za sada reakcije države nema. Pakistanac Muhamed Ediša je već […]

Read More

Bosna kao zadnja stanica

U Bosni i Hercegovini je sve više izbjeglica. U Bihaću i Velikoj Kladuši situacija je sve teža, jer su gradovi preopterećeni. Državne vlasti ne rješavaju problem, prenosi švajcarski SRF. Švajcarska državna radio-televizija SRF u članku pod naslovom “Bosna kao zadnja stanica” danas piše o povećanom broju izbjeglica u Bosni i Hercegovini u “malim gradovima Bihaću […]

Read More

Izbjeglice preplavili Veliku Kladušu, mještani im pomažu

Bilo ih je više od 50 i svi su tu kod nas spavali, a mene zovu – mama. Sada ih je samo pet – govori Fata Karajić iz Velike Kladuše i pokazuje prostranu salu svog obiteljskog restorana Venera u kojoj ona i muž Huse zadnja dva mjeseca smještaju izbjeglice. Kroz njihov je dom od veljače […]

Read More

Migranti u BiH – stanje nije alarmatno

U posljednjih mjesec dana broj pridošlih migranata u BiH se rapidno povećava. Cifre već premašuju ukupan broj dolazaka u proteklih nekoliko godina. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić ipak naglašava “da stanje nije alarmantno”, te da “vlasti BiH još uvijek kontrolišu proces”. U tom smislu, kako je naglasio, Akcioni plan, izrađen još prije nekoliko godina, na […]

Read More

BiH tranzitna zemlja za izbjeglice na putu ka Evropskoj uniji

Posljednjih mjeseci se bilježi povećan broj ulazaka izbjeglica i migranata u BiH, koju koriste kao tranzitnu zemlju na putu prema zemljama EU. Na tom putu dosta problema im pravi zima i snijeg, a nerijetko se nađu u nevoljama kada ne mogu pronaći smještaj, odjeću ili hranu.

Read More