Regije i gradovi

Federacija Bosne i Hercegovine
Federacija Bosne i Hercegovine jedan je od dva entiteta Bosne i Hercegovine. Nastala je potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma (18. 03. 1994) između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine… detaljnije

Republika Srpska
Dejtonskim mirovnim sporazumom i potpisivanjem mira u Parizu (14. 12. 1995) Bosna i Hercegovina je uređena kao federativna država, koju čine dvije ravnopravne jedinice nazvane entiteti… detaljnije

Brčko distrikt
Brčko je grad i središte opštine u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, te je ujedno i centar Brčko distrikta, posebnog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, koji niti jednom entitetu… detaljnije

Kantoni Federacije BiH

Kantoni Federacije Bosne i Hercegovine predstavljaju upravne podjedinice entiteta Federacije Bosne i Hercegovine… detaljnije

Općine, gradovi, naselja…
Pored entiteta, kantona, i općina, Bosna i Hercegovina ima i sedam službenih gradova. Službeni gradovi imaju svoje Gradsko vijeće, čija moć je razuđena između vlade općina i kantona odnosno entiteta… detaljnije

Stari gradovi i utvrde
Bosna i  Hercegovina se nalazi na međi zapadnih i istočnih kultura i civilizacija, što je predodredilo razvoj arhitekture i cjelokupne umjetnosti… detaljnije