Drvar

VIJESTI IZ DRVARA SMJEŠTAJ U DRVARU GASTRO U DRVARU

Naziv: Drvar
Opcina: Drvar
Površina: 1.030 km²
Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Federacija BiH
Kanton: Livanjski
Država: Bosna i Hercegovina

Drvar panorama

Drvar panorama

Općina Drvar nalazi se u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, u sastavu Livanjskog kantona, te uz samu granicu s Republikom Hrvatskom.

Općina je smještena planinskom području na nadmorskoj visini 700 do 1200 m. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Drvar je imala 17.079 stanovnika, dok je prije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma površina općine bila je 950 km2.

Grad Drvar leži u prostranoj kotlini, smješten s lijeve strane rijeke Unac, između planina Osječenice, Klekovače, Vijenca i Šatora. Klima na ovom području je kontinentalno-planinska sa dugim i hladnim zimama.

rijeka Unac

rijeka Unac

Na području Općine brojne su manje rijeke koje imaju potencijal za razvoj ribogojilišta. Najznačajnija je rijeka Unac dugačka oko 10 km (u koju se na području grada Drvara ulijevaju pritoke Drobnjak, Drvara i Bastašica), te potok Bastašica dužine oko 1 km.

Na području Drvarske općine postoji jednistven, za ovaj dio Europe, slučaj bifurkacije rijeke. U mjestu Prekaja nalazi se Prekajsko jezero. Jezero zauzima površinu od dva kilometra kvadratna i bogato je ribom. Velike površine prekrivene su šumama i pašnjacima, dok su poljoprivredna zemljišta zastupljena u manjem obimu.

Titova pećina Drvar

Titova pećina Drvar

Za vrijeme SFRJ, grad se zvao Titov Drvar, u čast Josipa Broza Tita. Naime, 25. maja 1944. godine, Njemci su pokušali izvršiti atentat na Tita, kada je on bio glavni partijski komandant, nakon odvažnog desanta na Drvar pod kodnim imenom ” Konjićev skok”.