Kozarska (Bosanska) Dubica

VIJESTI IZ BOSANSKE / KOZARSKE DUBICE
SMJEŠTAJ
GASTRO

Kozarska (Bosanska) Dubica grb

Kozarska (Bosanska) Dubica grb

Naziv: Kozarska (Bosanska) Dubica
Opcina: Kozarska (Bosanska) Dubica
Površina: 499 km²

Stanovništvo: 31.000

Entitet: Republika Srpska
Država: Bosna i Hercegovina

Korarska (Bosanska) Dubica je općina i grad, smještena u sjeverozapadnom dijelu BiH na granici sa Republikom Hrvatskom, 26 km udaljena od auto-puta Zagreb-Beograd, glavnog putnog pravca koji spaja zapadnu sa istočnom i jugoistočnom Evropom.

Bosanska Dubica

Bosanska Dubica

Grad Korarska/Bosanska Dubica je administrativno, političko i kulturno sjedište dubičke regije, površine 499 km2 i populacijom od 31.000 stanovnika.

Gografski pripada oblasti Panonske nizije, sa prosječnom nadmorskom visinom od 200 m, dok se sam grad nalazi na nadmorskoj visini od 104 m. Općina je pretežno ravničarskog zemljišta iako ima i brdovitih područja na sjeverozapadnim i sjeveroistočnim dijelovima općine koji se nadovezuju na planine Kozaru i Prosaru. Smještena je u donjem toku rijeke Une i srednjem toku rijeke Save. Klima je umjereno-kontinentalna.

Broj stanovnika u općini iznosi 31.000. Važnu komponentu geografskog položaja čini dobra saobraćajna povezanost sa ostalim centrima Banjalučke regije,kojoj pripada i ova opština.

Bosanska Dubica

Bosanska Dubica

Naziv grada dolazi od staroslovenske riječi “dub” što znači hrast, jer su ovi predjeli u prošlosti bili obrasli bogatom hrastovom šumom. Spominje se prvi put 1197. god.

Više puta ovaj grad se spominje u raznim poveljama XIII vijeka. Godine 1402. Dubica je pripala Slavoniji, a padom Bosne pod Turke postala je važna granična tvrđava. Sam grad pao je u ruke osmanlija 1538.god. Od tada pa do 1797. godine Dubica je više puta prelazila iz ruke u ruku i predstavljala je dio nemirne granice,te poprište neprestanih sukoba između dva osvajačka carstva-Turskog i Austrougarskog. Tada više vojnička tvrđava, ovo mjesto počinje da se širi u varošicu a 1797. godine dobija naziv Bosanska Dubica.

Una

Una

Drugi svjetski rat je na prostoru opštine Korarska/Bosanska Dubica ostavio ogromne ljudske žrtve i velika uništenja materijalnih dobara. Obnovu a zatim izgradnju dubička opština započinje od 1945. godine da bi od 1970. godine ušla u fazu snažnog privrednog razvoja.

Posljedice rata 1992-95 ostavile su trag i na ovom području te su se odrazile na stanovništvo, naselja, privredu i saobraćaj itd.

Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Bosanska Dubica imala je 31.606 stanovnika, raspoređenih u 61 naselju. Poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma općina Bosanska Dubica, u cjelini, ušla je u sastav Republike Srpske. Ime gradu i općini promijenjeno je u Kozarska Dubica.