Čelinac

Čelinac

Čelinac

Čelinac je središte istoimene općine u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, u blizini grada Banja Luka. Graniči sa općinama Banja Luka, Kotor-Varoš, Laktaši, Prnjavor, Skender Vakuf i Teslić.

Južni i jugozapadni dio općine prostire se na nadmorskoj visini do 800 metara, a ka sjeveru, u najvećem dijelu općine po površini, nadmorska visina kreće se od 300 do 600 metara. Najniža tačka sa nadmorskom visinom od 196 metara na ušću je rijeke Jošavke u Vrbanju.

Teritorij općine ispresijecan je tokovima rijeke Vrbanje, Jošavke, Ukrine, Turjanice i Švrakave. Klima je umjereno-kontinentalna, uz uticaj kontinentalne sa područja Panonske nizije i planinske klime sa masiva Manjače, Vlašića i Čemernice.