Lopare

Lopare, BiH

Lopare, BiH

Lopare su općina i naselje u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Lopare se nalaze u živopisnom krajoliku, gdje planina Majevica prelazi sa svojih visova ka ravnici, Semberiji i Posavini.

Površina općine zauzima 298 kvadratnih kilometara, a Lopare su oduvijek bile centar tog dijela Podmajevice.

Opštinu Lopare čine naseljena mjesta: Bobetino Brdo, Brezje, Brijest, Brusnica, Bučje, Jablanica, Koraj, Koretaši, Kozjak, Labucka, Lipovice, Lopare, Lopare (selo), Lukavica, Mačkovac, Miladići, Milino Selo, Mirosavci, Mrtvica, Peljave, Piperi, Pirkovci, Podgora, Priboj, Pukiš, Puškovac, Smiljevac, Tobut, Vakuf, Visori i Vukosavci.

Pred sam početak posljednjeg rata, iz općine Lopare je izdvojena općina Čelić. Nakon potpisivanja dejtonskog sporazuma najveći dio općine Lopare ušao je u sastav Republike Srpske, a najveći dio općine Čelić ušao je u sastav Federacije Bosne i Hercegovine.

Naziv Lopare potiče, po legendi, od drevnog lopara, drvene alatke slične lopati za stavljanje tijesta u pekaru i vađenje kruha, koje je nekada u ovom mjestu izrađivao glasoviti majstor. Po drugoj legendi, Lopare su dobile ime po stanovnicima koji su ovdje živjeli i često se tukli, što se u žargonu kaže “lopali”.

O prošlosti Lopara ne može se sa sigurnošću govoriti. Prvi podaci o naselju potječu iz druge polovine 18. stoljeća, jer su ovdje bili konaci, a građeni su na raskrsnici puteva i služili za odmaranje trgovačkih i drugih karavana. Područje oko rijeke Gnjice se počinje širiti, stvara se njena dolina, što je bilo povoljno za razvoj domaćinstava na ovom prostoru.

Ostaci nadgrobnih spomenika bosanskih heretika (kako su ih povjesničari nazivali: bogumila) ili nekadašnjih pripadnika Crkve bosanske (stećaka) su vrlo prisutni na području općine. Najviše ih je (čak 30) na tromeđi između Tobuta, Labucke i Vukosavaca. Prema arheološkim nalazima, tvrdi se da je u ovom kraju bilo i Ilirsko naselje, još prije 2600 godina, što odgovara srednjem željeznom dobu.

Početak komunalne izgradnje vezuje se za period austrougarske vladavine (1878-1918) kada je izgrađena zgrada današnjeg općinskog suda (ranije je to bila žandarmerijska stanica) i oba puta koji vezuju Lopare sa susjednim općinama.